𝐑𝐄𝐉𝐔𝐑𝐀𝐍® | vinh dự đồng hành cùng hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế demire 2024 “rebranding with master”

Vào ngày 13-14-15/6, Rejuran đã hân hạnh đón tiếp đông đảo Quý Bác Sĩ và Quý Đối Tác đã ghé tham quan gian hàng tại Hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế DEMIRE 2024 cũng như lắng nghe các bài báo cáo xoay quanh chủ đề 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨𝐭𝐢𝐝𝐞 (DNA Cá Hồi) trong Tái Tạo và Phục Hồi Da Toàn Diện, đáp ứng xu hướng 𝐏𝐫𝐨-𝐀𝐠𝐢𝐧𝐠 nổi bật gần đây:
  • 𝐑𝐄𝐉𝐔𝐑𝐀𝐍® – 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐫𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐤𝐢𝐧 𝐚𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐃𝐎𝐓™ – Dr. Nguyễn Quang Minh
  • 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐎𝐓™ 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨𝐭𝐢𝐝𝐞𝐬 – 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 – Dr. Ngô Kiều Khanh
  • 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐔𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐎𝐓™ 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨𝐭𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞-𝐑𝐅 – Dr. Choi Ho Sung
  • 𝐀 𝐓𝐫𝐮𝐞 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫, 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 – Dr. Na Gong Chan
𝐑𝐄𝐉𝐔𝐑𝐀𝐍® vinh dự khi được đồng hành “Nâng tầm thương hiệu” cùng Demire 2024 nhằm ứng dụng những kiến thức và xu hướng trẻ hoá mới đến Việt Nam. Rejuran hẹn gặp Quý Bác Sĩ và Quý Đối Tác trong những sự kiện sắp tới!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan