NanoMD® CYNTRA™ – Kem hiệu chỉnh sắc tố da với 7.5% Cysteamine và 3% Tranexamic Acid

Là sản phẩm tiên phong ứng dụng 𝗖𝘆𝘀𝘁𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 trong thực hành lâm sàng, 𝗡𝗮𝗻𝗼𝗠𝗗® 𝗖𝗬𝗡𝗧𝗥𝗔™ sở hữu bộ đôi hoạt chất vàng cải thiện nám độc đáo gồm có 𝟳.𝟱% 𝗖𝘆𝘀𝘁𝗲𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗻𝗮𝗻𝗼 và 𝟯% 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗰 𝗔𝗰𝗶𝗱 𝗻𝗮𝗻𝗼.

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan